Jdi na obsah Jdi na menu
 


Primární zákony mateřství

22. 8. 2013

 ... předchozí ...

Bazální zákon prof. Urgea
Otcem se člověk může stát nedopatřením – matkou se stává vždy dobrovolně.
 
Spurův zákon
Muži k otcovství přistupují většinou vlažně; ženy po mateřství naopak silně touží.
 
        Yokeovo upřesnění
        Některé ženy ovšem touží pouze po manželství.
 
Mockova literární rovnice
Žena, toužící po manželství, to vždy bere oklikou přes mateřství.
 
        Huntova vysvětlivka
        Spolehlivější způsob uhnání chlapa neexistuje.
 
Sturdyův zákon
Otcovství mění člověka pomalu a ve výjimečných případech jej nezmění vůbec.
 
Shakyův zákon
Mateřství mění ženu trvale, definitivně a výsledná podoba ženy – matky je přinejmenším frustrující.
 
        Wobblyova poznámka
        Jak pro děti, tak pro manžela.
 
Axiom doc. Lowbrowa
Patologický vztah ženy k dětem je pravděpodobně dán tím, že je to jediná funkční věc, kterou dokáže vlastními silami vyprodukovat.
 
        Backingův podotek
        Byť za mírného přispění mužského elementu.
 
Sagaciousův zákon
Kdyby byly ženy stejně kreativní jako muži, pravděpodobně by je k mateřství nikdo nedonutil.
 
        Molestův podotek
        Leda násilím.
 
Lessenova paralela
Mateřský pud má na ženskou psychiku zhruba stejný účinek jako brom na mužské libido.
 
Zákon ing. Mammotha
Mateřský pud je hrozná věc, ale nebýt něj, vymřelo by lidstvo dřív, než by se stačilo civilizovat.
 
Loftyovo pravidlo
Muž je na svého potomka hrdý pouze tehdy, existují-li k tomu objektivní důvody.
 
Chuckleyovo pravidlo
Žena je na svého potomka hrdá i tehdy, pokud žádné objektivní důvody neexistují.
 
        Pulletův dodatek
Žena si vždycky najde nějaký subjektivní důvod, proč být na svého potomka hrdá, neboť je prokazatelně její.
 
Doubtův zákon
Málokterý muž může se stoprocentní jistotou tvrdit, že je ten či onen potomek skutečně jeho vlastní.
 
Misgivingova intelektuální poznámka
Mater certa est, pater incertus, jak říkali staří latiníci.
 
Balderasův zákon
Ženy dokáží být v případě vlastního potomstva hrdé na neuvěřitelné věci.
 
Droppingsova varianta
U kojenců to nejčastěji bývá barva a konzistence exkrementů.
 
Bunkumova úměrka
Čím je dítě větší, tím více důvodů k mateřské hrdosti se dá najít.
 
Trifleův seznam
Prakticky každé dítě se jednou samo posadí, naučí používat lžíci, nočník a ovládat verbální komunikaci.
 
Honeydovo upřesnění
Z hlediska ženy to ovšem právě její dítě dělá ze všech dětí nejlépe – nebo aspoň nejroztomileji.
 
Soppyovo konstatování
Roztomilost dítěte, sedícího na nočníku, nelze posuzovat podle žádných exaktních měřítek.
 
Maudlinův zákon
Roztomilost dítěte na nočníku dokáží posuzovat pouze jejich vlastní matky.
 
Weepův podotek
O objektivitě se v takovém případě samozřejmě nedá hovořit, ale konec konců, co je dneska ještě objektivní.
 
Zákon prof. Palina
Průměrný otec je schopen konstatovat, že je jeho dítě vcelku nezajímavý, průměrný lidský jedinec.
 
Mushyův zákon
Průměrná matka vidí ve svých dětech naprosto výjimečné génie.
 
Frockovo upřesnění
Minimálně do puberty.
 
Dummkopfův paradox
I ten největší idiot s inteligenčním kvocientem pod spodní hranicí normálu byl v očích své matky malým Albertem Einsteinem.
 
Mawkishův zákon
Uchovávat si klamné iluze o svých potomcích je do jejich dvanácti, třinácti let celkem normální.
 
Poučka dr. Chocholouška
Uchovávat si klamné iluze o svých dospělých potomcích je duševní choroba.
 
Mugova poznámka
Bohužel poměrně rozšířená.
 
Úzus ing. Cloyinga
Kdyby se měly všechny matky mající klamné iluze o svých dospělých dětech zavírat do blázince, muselo by být blázinců zhruba tolik, jako restaurací McDonald.
 
Caressingův dodatek
Ne-li ještě o něco víc.
 
Smarmyův zákon
Zvláště úpornou formou klamných iluzí trpí matky, jejichž děti stráví většinu produktivního života v kriminále.
 
Knaveova úměrka
Čím větší padouch a násilník z dítěte vyroste, tím jsou klamné iluze jeho matky stabilnější.
 
Syrupyova definice
Mateřství lze označit za stav, kdy se zdravý úsudek zcela ztrácí pod nánosem zbytnělých emocí.
 
Perrenialův povzdech
Tento stav je bohužel trvalý.
 
Vysvětlivka prof. Bladea
Jistě se najdou výjimky, ale v takovém případě musí dítě přinejmenším napadnout svou matku s nožem v ruce.
 
Whetovo upřesnění
Napadne-li s nožem v ruce otce, považuje to matka za naprosto logické a správné, protože sama má k něčemu podobnému sto chutí.
 
Bemusedův úzus
Mateřství překrývá kromě zdravého úsudku také reálné vnímání časové posloupnosti.
 
Puzzledův zákon
Matka vidí ve svém dítěti stále bezbranné miminko.
       
Woollyova poznámka
A to i tehdy je-li mu šestačtyřicet.
 
Zákon dr. Perplexe
Malé bezbranné miminko je samozřejmě třeba opatrovat a chránit.
 
Sheepishův podotek
Šestačtyřicetiletý člověk se dokáže opatrovat docela dobře sám.
 
Feudův kolizní zákon
Názor matky je v takovém případě vždy v přímém rozporu s názorem jejího šestačtyřicetiletého potomka.
 
Crackpotův dovětek

Není-li, je její potomek patrně blázen.

Sequesterův zákon

Přáním každé matky je separovat své dítě od okolí tak, aby na ni bylo ve všem zcela odkázáno.
 
Visceralův podotek
Matka by nejraději nosila své dítě v děloze až do smrti.
 
Brittleův zákon
Po opuštění dělohy je každé dítě vystaveno tolika zhoubným vlivům okolí, že to mateřské srdce prostě nemůže unést.
 
Frailovo upřesnění
Rozhodně ne bez následků.
 
Freelanceův axiom
Nejhorší noční můrou každé matky je podvědomé vnímání skutečnosti, že dítě je samostatný a svéprávný jedinec, který by se docela dobře obešel i bez ní.
 
Zákon doc. Peculiara
Matka tuší, že tomu tak opravdu je, ale nikdy si nebude to ochotna přiznat.
 
Nimbleova poučka
Dítě si tuto skutečnost uvědomuje poměrně záhy.
 
Definice prof. Shrinkinga
Nejobtížnějším druhem matky je matka úzkostlivá.
 
Timorousův zákon
Úzkostlivá matka žije v utkvělém bludu, že na její dítě číhá všude nějaké strašné nebezpečí.
 
Gutlessova poznámka

Dokonce i ve sklepě nebo ve výtahu.

Embedův zákon
Dětství strávené v područí úzkostné matky zanechává na každém lidském jedinci nesmazatelné stopy.
 
Praktický příklad ing. Simpletona
Potkáte-li uprostřed parného léta člověka v pletené čepici, je to práce zhoubného vlivu úzkostné matky.
 
Bonnetova výjimka
Taky to může být blázen, ale není to příliš pravděpodobné.
 
Buryův fixní zákon
Úzkostná matka ze všeho nejvíc lituje toho, že se nenarodila jako klokanice, aby mohla své dítě neustále vláčet v kapse na břiše.
 
Desiccatedův zákon
Základním problémem většiny matek je absolutní nedostatek kreativní fantazie.
 
Rimmerovo výchovné pravidlo
Svět matky je úzce vymezen souborem přesně stanovených direktiv, které dítě příšerně rozčilují.
 
Lustův podotek
Dítě vůbec nezajímá, jak se chovají slušné děti – dítě se chce bavit.
 
Scribbleův zákon
Matka nikdy nepochopí, proč si její dítě pod pojmem „zábava“ nepředstavuje oblékání panenky nebo v krajním případě loupání brambor.
 
Definice prof. Killjoye
Otec se stává nudným až během puberty svých potomků.
 
Grumbleova poznámka
Matka se stává nudnou se skončením batolecího věku.
 
Mindlessův úzus
Snem každé matky je slušné, spořádané a prakticky nehybné dítě v čistém oblečku.
 
Zákon doc. Blanka
Snem každého dítěte je smrt všech slušných, spořádaných a prakticky nehybných dětí v čistých oblečcích.
 
Puppetův zákon
Sen matky může splnit pouze panenka z omyvatelného plastu.
 
Pelletův zákon
Sen dítěte může splnit nabitá brokovnice, ale ta bohužel nepatří ke standardnímu vybavení domácnosti.
 
Slugova vysvětlivka
Vzhledem k tomu, že slušných, spořádaných a prakticky nehybných dětí v čistých oblečcích je na světě asi tak osm, nedala by jejich likvidace zas až tolik práce.
 
Dummyův paradox
Drtivá většina matek si neuvědomuje propastný rozdíl mezi vlastním živým dítětem a neživou panenkou z omyvatelného plastu.
 
Loathingovo konstatování
Děti si jej uvědomují velice dobře, z čehož ostatně pramení jejich averze k mateřskému elementu jako takovému.
 
Handleův výchovný kolaps
Prvotním omylem každé matky je představa, že své dítě zvládá.
 
Regnův podotek
Zvládat lze leštění nábytku nebo mytí okenních rámů, nikoli dítě.
 
Abateův zákon
Dítě pouze v jistých okamžicích přistupuje na matčina pravidla hry.
 
Pallova vysvětlivka
Vždy ovšem nerado a z donucení.
 
Úměrka prof. Cloaka
Čím větší a okázalejší je mateřská láska, tím větší je averze dítěte k mateřskému elementu.
 
Maratova definice
Každé dítě je ve své podstatě radikální francouzský revolucionář, jehož základními požadavky je volnost, rovnost a bratrství.
 
Robespierova poznámka
Je-li dítě francouzským revolucionářem, pak matka představuje zkostnatělý monarchistický režim se vším všudy.
 
Humbugův iluzorní zákon
Matka se většinou domnívá, že dítě je povinno ji milovat.
 
Heartfeltův podotek
Dítě si ovšem nic takového nemyslí.
 
Verbální zákon doc. Franka
Odpoví-li dítě na otázku „máš rádo svou maminku kladně, chce se pravděpodobně vyhnout možným komplikacím.
 
Straightova zástupná varianta
Jeví-li dítě sklony k přecitlivělosti, chce jí možná jenom udělat radost.
 
 
 
Přepsáno z knihy: Karl Wagner – Murphyho zákony pro každého z roku 2001, vydané nakladatelstvím ADONAI v roce 2003

... další ...

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář